Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0001.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133490]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0001.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134486]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0002.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133491]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0002.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134488]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0003.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133493]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0003.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134490]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0004.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133496]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0004.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134491]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0005.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133497]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0005.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134494]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0006.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133500]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0006.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134496]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0007.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133501]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0007.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134498]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0008.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133504]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0008.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134500]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0009.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133506]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0009.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134501]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0010.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133507]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0010.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134504]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0011.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133510]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0011.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134506]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0012.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133512]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0012.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134507]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0013.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133514]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0013.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134510]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0014.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133516]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0014.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134512]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0015.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133517]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0015.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134514]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0016.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[133520]
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de BuenaventuraIMG_0016.
 
Click to enter image viewer
Libro Protocolo do ano 1874, 1874-01-16 a 1876-12-01, Notaría Primera de Buenaventura.
[134515]

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   Next